Χορήγηση χρηματικού βραβείου (3.000,00€) από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα για τη

Το  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής- ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από τα  έσοδα  του  κληροδοτήματος  Κωνσταντίνου  Κατσέα,  για  τη  συγγγραφή  μελέτης με Θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει Θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών».

 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση χορήγησης του χρηματικού βραβείου