Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις Εργαστηρίου Δασικής Βοτανικής

01/09/2017

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ-ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Φέρεται σε γνώση των φοιτητών της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ότι :

1. Οι εξετάσεις εργαστηρίου του μαθήματος Δασική Βοτανική Ι θα γίνουν στην αίθουσα ασκήσεων (κτίριο Ε΄ Φοίνικα) την Τρίτη 5-9-2017 και ώρα 10.00

2. Τα φυτολόγια της Δασικής Βοτανικής Ι  θα γίνονται δεκτά στην αίθουσα ασκήσεων Δασικής Βοτανικής (κτίριο Ε΄ Φοίνικα) την Τρίτη 5-9-2017 και ώρες 10.00 – 14.00. Φυτολόγια εκτός αυτής της ημέρας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτά.

3. Η αίθουσα ασκήσεων θα παραμείνει ανοιχτή για μελέτη των φυτικών δειγμάτων Δασικής Βοτανικής ΙΙ (Δένδρα και Θάμνοι) την Πέμπτη 7-9-2017 και ώρες 9.00 – 15.00

4. Τα φυτολόγια της Δασικής Βοτανικής ΙΙ  θα γίνονται δεκτά στην αίθουσα ασκήσεων Δασικής Βοτανικής  (κτίριο Ε΄ Φοίνικα) την Πέμπτη 7-9-2017 και ώρες 10.00 – 13.00. Φυτολόγια εκτός αυτής της ημέρας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτά.

5. Οι εξετάσεις φυτογνωσίας του μαθήματος Δασική Βοτανική ΙΙ θα γίνουν την Παρασκευή 8-9-2017 στις 10.00. Αναλυτικό πρόγραμμα με τα τμήματα θα ανακοινωθεί αργότερα.

Όσοι φοιτητές προτίθενται να συμμετέχουν στις εξετάσεις φυτογνωσίας του μαθήματος Δασική Βοτανική Ι να το δηλώσουν την Δευτέρα 4-9-2017 στο τηλέφωνο 2310992773.

Όσοι φοιτητές προτίθενται να συμμετέχουν στις εξετάσεις φυτογνωσίας του μαθήματος Δασική Βοτανική ΙΙ να το δηλώσουν την Πέμπτη 7-9-2017 στην αίθουσα ασκήσεων ή στο τηλέφωνο 2310992773 την ίδια μέρα ώστε να διαμορφωθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων κατά τμήματα.

Επισημαίνεται ότι τα φυτολόγια της Δασικής Βοτανικής Ι και ΙΙ μπορεί να τα προσκομίσει και άλλο άτομο για κάποιο φοιτητή.

                                                                                         Από το Εργαστήριο, 30-6-2017