Γλώσσα

Ανακοινωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

13/09/2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις κατηγορίες των

α) Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και

β) αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των επιτυχόντων Κυπριακής καταγωγής από τον ένα τουλάχιστο γονέα, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους -2017)

θα γίνουν από 22 Σεπτεμβρίου μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση