Έντυπα και ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου"

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΣΤΟ ΔΙΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.)  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1 / 3 1