Εντυπα και Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για συνέντυξη υποψηφίων για το ΠΜΣ "Αειφορική Διαχείριση Δασικών κ΄Φυσικών Οικοσυστημάτων"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Πρόσκληση για συνέντευξη Οι παρακάτω υποψήφιοι στο ΠΜΣ με τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ» πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το οικείο Τμήμα και παρακαλούνται να προσέλθουν για προσωπική συνέντευξη στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής τους την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Δασικής Πολιτικής, κτίριο Β, 2ος ορφ, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ  στο Φοίνικα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα και τον Α/Α που έχουν στον Πίνακα που ακολουθεί: Δείτε  εδώ τον πίνακα

1 / 4 1