Έντυπα και Ανακοινώσεις

2η παράταση αιτήσεων ΠΜΣ "Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή κ΄Πολυλειτουργικότητα Δ.Οικοσυστημάτων

ΠΜΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 19/10/2018 για την εισαγωγή τριάντα (30) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/14-9-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.Το εν λόγω ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μια από τις δύο Ειδικεύσεις,1η: Οικολογία – Βιοποικιλότητα – Προστατευόμενες περιοχές (Ecology – Biodiversity – Protected areas)2η: Πολυλειτουργικά παραγωγικά δασικά οικοσυστήματα – Αειφορική διαχείριση δασών (Multifunctional Productive Forest ecosystems...

1 / 3 1