Γλώσσα

Συγκομιδης και Τεχνολογιας Δασικων Προιοντων

Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Διευθυντής: Μπαρμπούτης Ιωάννης

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη και στο κτίριο Δ' στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στον Φοίνικα

Γνωστικό αντικείμενο:

Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Ιδιότητες του Ξύλου, Χημική και Μηχανική Κατεργασία του Ξύλου και των Προϊόντων του, Λειτουργία Βιομηχανιών Ξύλου.

Ο Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων περιλαμβάνει δύο εργαστήρια.


Μέλη ΔΕΠ


Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
  Επίκουροι καθηγητές
   Λέκτορες
    ΕΔΙΠ
     ΕΤΕΠ
      Διοικητικό προσωπικό