Γλώσσα

ERASMUS + 2014-2020

Συντονίστρια ECTS
Δρ. Εύη Αλιζώτη
Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών
Γραφείο: Εγκαταστάσεις Φοίνικα, Κτίριο Ε, 1ος όροφος
Email: alizotp@for.auth.gr
Τηλέφωνο: 2310992769

Αναπληρώτρια Συντονίστρια ECTS
Δρ. Ζωή Παρίση, Επ. Καθηγήτρια
Εργαστήριο Λιβαδοπονίας
Γραφείο: Εγκαταστάσεις Φοίνικα, Κτίριο Γ, 1ος όροφος
Email: pz@for.auth.gr
Τηλέφωνο/Fax: 2310998886