Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων ΕΔΙΠ για Συνέλευση του Τομέα Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων ΕΔΙΠ για Συνέλευση του Τομέα Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

24/11/2017

Δείτε εδώ την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων