Ανακοίνωση για εθελοντές φοιτητές/φοιτήτριες

Ανακοίνωση για εθελοντές φοιτητές/φοιτήτριες

24/08/2015

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση που αφορά εθελοντές φοιτητές/φοιτήτριες για Κοινωνικό Κέντρο παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας και παρακαλούμε να ενημερωθούν (πίνακας ανακοινώσεων, email κ.α.)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-848734 κ. Δημοσθένης Ευαγγελίου (ώρες 14:00 έως 21:00).

Ανακοίνωση