Ανακοίνωση για εργαστήριο Δασικής Οικολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Οι επί πτυχίο φοιτητές που χρωστούν το εργαστήριο της Δασικής Οικολογίας και θέλουν να δώσουν εξετάσεις θα πρέπει να στείλουν μέχρι 31 Μαΐου 2020 στο ακόλουθο email: olgamavr@for.auth.gr email με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ).

  `                                                                            Εκ του Εργαστηρίου