Ανακοίνωση για το "European Master in Human Rights and Democratisation"

Εκ μέρους της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "European Master in Human Rights and Democratisation", στο οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα εκ των Ιδρυτικών Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

 Με εκτίμηση,
 από τη Γραμματεία της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ

Έδρα UNESCO
για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
τη Δημοκρατία και την Ειρήνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Ταχ. Θυρίδα 48
541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ. & φαξ: +30 2310 995311, 997361
E-mail: unescochair_edu@auth.gr

UNESCO Chair
on Education for Human Rights,
Democracy and Peace
Aristotle University of Thessaloniki

Address: P.O. Box 48

541 24,Thessaloniki

Tel. & fax: +30 2310.99.5311, 99.7361

E-mail: unescochair_edu@auth.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ