Ανακοίνωση - Γονιμότητα Δασικών Εδαφών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το προπτυχιακό μάθημα επιλογής «Γονιμότητα Δασικών Εδαφών» να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας e-learning του ΑΠΘ, στο αντίστοιχο μάθημα και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο forum ώστε να ενημερώνονται για το υλικό του μαθήματος και τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως διαλέξεων.

 

Η διδάσκουσα

Αληφραγκή Μαρία

*** Η παρούσα ανακοίνωση αναρτήθηκε καθώς αφορά διδάσκων/διδάσκουσα που δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας sis.auth.gr ***