Ανακοίνωση διαγωνισμού προτάσεων για χρηματοδότηση (ΤΔΔΠΔ)