Ανακοίνωση Εργαστηρίου Δασικής Πληροφορικής για τις εξετάσεις των μαθημάτων

Παρακαλουνται οι φοιτητές επί πτυχίω που επιθυμουν να εξεταστούν στα μαθήματα
ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
ΔΊΚΤΥΑ ΗΥ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΈΣ
 να δηλώσουν ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ στο email  erg.forestinformatics@gmail.com
μέχρι 31 Μαιου
για να λάβουν σχετικές οδηγίες