Ανακοίνωση προόδου για το μάθημα "Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου"

Πρόοδος του μαθήματος "Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου"

 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ότι θα διεξαχθεί η 1η  πρόοδος για το μάθημα «Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου» για τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου αλλά και για όσους φοιτητές δεν έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του μαθήματος τα προηγούμενα έτη.

Η πρόοδος θα πραγματοποιηθεί την

 Τρίτη, 27/03/2018,

στις 10.00-11.00 (φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων)   και

11.00-12.00 και 12.00-13.00 (φοιτητές 8ου εξαμήνου)  

 στο Αμφιθέατρο Μπασιώτη του κτιρίου Δ΄ στις εγκαταστάσεις του Φοίνικα

Οι σημειώσεις του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  www.opencourses.auth.gr , το μάθημα είναι «Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου», και η ύλη της προόδου είναι από την ενότητα 1 έως και την ενότητα 7.

Θεσσαλονίκη, 14/3/2017

 

Από το εργαστήριο