Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας υποτροφίας,κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαζαρίδη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ