Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας υποτροφίας,κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαζαρίδη