Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών,κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα