Ανακοίνωση ΣΝΕΓ μαθήματα ΕΕ αλλοδαπών φοιτητών-τριών

Προς
όλα τα Τμήματα του Α.Π.Θ.

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-ητριών του Α.Π.Θ. για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018. Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 1051/77 όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές-ήτριες των Τμημάτων του Α.Π.Θ. παρακολουθούν και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη στο Σ.Ν.Ε.Γ. σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών-τριών σας.


Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 99 7572