Αναπλήρωση μαθήματος "Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των φοιτητικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, η αναπλήρωση του μαθήματος “Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική” θα γίνει την Τρίτη 9 Απριλίου 2019, 8:00-11:00, στο Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής, Κτίριο Δ, Φοίνικας.

Η διδάσκουσα
Δρ. Χριστιάνα Κολιούσκα