Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευντας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης" προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διδασκαλία μεθημάτων στο Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαγημαϊκό  έτος 2017-2018.


Κατεβάστε το PDF από εδώ

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19