Αποτελέσματα εξετάσεων εργαστηρίου Υλωρικής Ι (Δασικής Παθολογίας)