Δασικές Πυρκαγιές - Εξετάσεις Ιουνίου 2020

Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2020.
 

Οι εξετάσεις του μαθήματος ‘069Υ Δασικές Πυρκαγιές’ για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020, θα γίνουν με την κατάθεση εργασιών και βαθμολόγηση τους.

Το θέμα της Εργασίας είναι: ‘Δασικές πυρκαγιές στη μίξη δασικών και αστικών περιοχών’.

Μέγεθος: 2-3 σελίδες

Προδιαγραφές: Όλα τα απαιτούμενα μιας επιστημονικής εργασίας

Παράδοση: Το αργότερο μέχρι 25 Ιουνίου 2020, 11:00. (ημερομηνία και ώρα αποστολής e-mail).

Τρόπος παράδοσης: Με e-mail στο alexdimi@for.auth.gr

 

Ο Διδάσκων,

Α. Π. Δημητρακόπουλος

Καθηγητής Α.Π.Θ.