ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ