Διαγωνισμός συγγραφής δοκιμίου με θέμα : "Views and Perspectives for the Future in the Black Sea Reg

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1685) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση εκ μέρους του Black Sea Universities Network (BSUN) που αφορά διαγωνισμό συγγραφής δοκιμίου με θέμα : “Views and Perspectives for the Future in the Black Sea Region.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ηλικίας έως 30 ετών.