Διάθεση plotter από ΤΔΔΠΔ για υποστήριξη έρευνας και εκπαίδευσης στα Πανεπιστημιακά Δάση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, στο πλαίσιο της υποστήριξης της έρευνας και της εκπαίδευσης στα Πανεπιστημιακά Δάση, αποφάσισε να διαθέσει προς χρήση του επιστημονικού προσωπικού και των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος τον επαγγελματικό του plotter μεγέθους A0 (HP Designjet 500 Plus).

Ο plotter είναι ιδανικός για την εκτύπωση χαρτών, poster συνεδρίων κλπ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Ταμείου. Λόγω του αυξημένου κόστους χρήσης, το ΔΣ του Ταμείου έχει θέσει ως ανώτατο όριο τις πέντε (5) εκτυπώσεις ανά Εργαστήριο το έτος.

 

 

Θεσσαλονίκη, 13-12-2019