Διαλέξεις του μαθήματος και του εργαστηρίου Δασική Πληροφορική ΙΙ (30-4-20)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δασική Πληροφορική ΙΙ - Διάλεξη 30/4/2020

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες

Την Πέμπτη 30 Απριλίου, 11.15-14.00, θα πραγματοποιηθεί η  διάλεξη του μαθήματος  Δασική Πληροφορική ΙΙ μέσω της πλατφόρμας SKYPE for BUSINESS

Για να συμμετέχετε στη συνεδρία, παρακαλώ ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ckolious/DA6LBAAU

Οδηγίες συμμετοχής υπάρχουν στη σελίδα του ΚΗΔ ΑΠΘ

https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome


Με εκτίμηση
Δρ. Χριστιάνα Κολιούσκα
Διδάσκουσα 407Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής ΙΙ - 30/4/2020

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες

Την Πέμπτη 30 Απριλίου, 16.00-18.00 , θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο του μαθήματος Δασική Πληροφορική ΙΙ μέσω της πλατφόρμας SKYPE for BUSINESS

Για να συμμετέχετε στη συνεδρία, παρακαλώ ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ckolious/EN8D3KRV

Οδηγίες συμμετοχής υπάρχουν στη σελίδα του ΚΗΔ ΑΠΘ

https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome


Με εκτίμηση
Δρ. Χριστιάνα Κολιούσκα
Διδάσκουσα 407