Διατμηματικό μάθημα γαλλικής γλώσσας (Α2) από το ΚΔΞΓ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2018, σε φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. το διατμηματικό μάθημα γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α2) (κωδικός : ΓΑΛ- A2Α) κατά το χρονικό διάστημα από 27 Φεβρουαρίου 2018 έως 1 Ιουνίου 2018 (απόφαση ΓΣ αριθμ.12/17-1-2018).
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Α2).

Πληροφορίες για το μάθημα
-  Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές-ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
-  Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες) κάθε Τρίτη 13:00-15:30 στην αίθ. 108 (νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής) από τη διδάσκουσα Τρ. Καδόγλου, ΕΔΙΠ.
-  Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής.
-  Στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/εξάμηνο.
-  Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές-ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις.
-  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η γνώση της Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Α1.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις).
Θα επιλεγούν συνολικά 40 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.
ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.
Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας τη Δευτέρα 26/2/2018.
Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στη διδάσκουσα την πρώτη μέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.
Από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Γραμματεία
Θεσσαλονίκη 8/2/2018


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ. : 2310 995165 Fax: 2310 99 5165
e-mail: info@lance.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.lance.auth.gr
Κτίριο : Διοίκησης (Κ. Καραθεοδωρή)