Εθελοντική αιμοδοσία (2/12)

Ομάδα φοιτητών Ιατρικής και Κτηνιατρικής υπό την αιγίδα του Συλλόγου Φοιτητών Κτηνιατρικής, διοργανώνει τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου Εθελοντική Αιμοδοσία, στο κτήριο της Κτηνιατρικής Σχολής, στο ύψος της αίθουσας Χριστοδούλου, πλησίον της σχολής.

    Η επιλογή του χώρου αιμοδοσίας  δεν είναι τυχαία. Θέλουμε να εντάξουμε αυτή τη δράση μας, σε ένα γενικότερο πλαίσιο συσπείρωσης των φοιτητών γύρω από τους Φοιτητικούς Συλλόγους τους, με πρώτο βήμα τη δημιουργία δράσεων μέσα στο πανεπιστήμιο και ειδικότερα μέσα στις σχολές. Η υψίστη αυτή μορφή προσφοράς  όχι μόνο μυεί-εκπαιδεύει τους συμφοιτητές μας, στην κουλτούρα της αιμοδοσίας, δεδομένο ότι το αίμα δεν είναι ικανό να παραχθεί εργαστηριακά έως τώρα και να διανέμεται στους πάσχοντες, αλλά παράλληλα ευελπιστούμε να αποτελέσει αυτή η δράση ένα ακόμα έναυσμα, για την κινητοποίηση των συμφοιτητών μας με στόχο ένα καλύτερο αύριο.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων