ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΔΙΠ-ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΔΙΠ-ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟ

16/11/2017

Δείτε εδώ την προκήρυξη