ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΔΙΠ-ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΔΙΠ-ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

29/01/2018

Δείτε  εδώ την προκήρυξη