Εναρξη εργαστηρίων του μαθήματος "Δασικές Πυρκαγιές" (9ο εξάμηνο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ‘ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ’

(9Ο Εξάμηνο)

Τα εργαστήρια του μαθήματος Δασικές Πυρκαγιές (9ο εξάμηνο) αρχίζουν την ΠΕΜΠΤΗ, 21 NOΕΜΒΡΙΟΥ 2019, στις 12:00, στο μεγάλο αμφιθέατρο (Α) των εγκαταστάσεων του Tμήματος στο «Φοίνικα».

Εκ του Εργαστηρίου Υλωρικής