Έναρξη εργαστηρίων του μαθήματος Δασ. Διαχειριστική ΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα εργαστήρια-ασκήσεις του μαθήματος Δασική Διαχειριστική ΙΙ ξεκινούν την Τρίτη 13 Μαρτίου, στην αίθουσα Δασικής Βιομετρίας σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Τρίτη              6-8    τμήμα 2 (Κιουρτζίδης-Παπαϊορδανίδου)

Πέμπτη         4-6    τμήμα 1 (Αθανασιάδου-Κατιρτζής)

Πέμπτη         6-8    τμήμα 3 (Παπανικολάου-Χριστοφορίδου)

 

Από το Εργαστήριο