Εναρξη παραδόσεων του μαθήματος "Τηλεπισκόπηση & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών " (1ο εξάμηνο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΜΣΑειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

 

 Οι παραδόσεις του μαθήματος του 1ου εξ. "Τηλεπισκόπηση & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών " θαπραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 16.00-18.00. Έναρξη την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου.

 Οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο Β, στον πρώτο όροφο, στην αίθουσα εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης.

 

Εκ του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης