Έναρξη παραδόσεων των μαθημάτων των Εργαστηρίων Δασικής Πολιτικής και Δασικής Πληροφορικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα των Εργαστηρίων Δασικής Πολιτικής και Δασικής Πληροφορικής ξεκινούν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Από τα Εργαστήρια