Εναρξη του μαθήματος "Γενετική βελτίωση και αναπαραγωγή φυτών ειδικών σκοπών"

Tο μάθημα του  Εργαστηρίου Δασικής Γενετικής "Γενετική βελτίωση και αναπαραγωγή  φυτών ειδικών σκοπών", θα ξεκινήσει την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου  (12.00-14.00), στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Εργαστηρίου.