Έναρξη των εργαστηρίων του μαθήματος “Δασική Πληροφορική ΙΙ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Έναρξη των εργαστηρίων του μαθήματος “Δασική Πληροφορική ΙΙ”

Τα εργαστήρια του μαθήματος “Δασική Πληροφορική ΙΙ” θα ξεκινήσουν την Τρίτη 10/3/2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο Εργαστήριο Πληροφορικής, Κτίριο Δ’, Φοίνικας.


Από το Εργαστήριο