Έναρξη των εργαστηρίων του μαθήματος Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων (042Υ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η έναρξη των εργαστηρίων του υποχρεωτικού μαθήματος Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων του 6ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 στο  Αμφιθέατρο Δ1 στο Φοίνικα.

Τα τμήματα των εργαστηρίων χωρίζονται ως εξής:

Τρίτη 16:00-18:00: Από ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ μέχρι ΨΥΛΛΑΣ ΟΡΦΕΑΣ

Τρίτη 18:00-20:00: Από ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ μέχρι ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΡΑΦΑΕΛΟΣ

Η παρουσία των φοιτητών στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Κανένας φοιτητής δε θα γίνει δεκτός εκτός του τμήματος στο οποίο ανήκει.

Εκ του εργαστηρίου

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19