Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωση του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης (καλοκαίρι 2020), σας ενημερώνουμε τα εξής:

 

  1. Λόγω της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η Πρακτική Άσκηση στα Πανεπιστημιακά Δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής δε θα πραγματοποιηθεί. Αντ΄ αυτου, οι φοιτητές/τριες θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση εντός των ορίων του νομού Θεσσαλονίκης, με αυθημερόν εκπαιδευτικές εκδρομές, ως εξής: οι φοιτητές/τριες του 4ου και 8ου εξαμήνου από τις 13-7-2020 έως και τις 31-7-2020 και οι φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου από τις 3-8-2020 έως και τις 28-8-2020.

 

  1. Στη διάρκεια της παραπάνω πρακτικής άσκησης οι φοιτητές/τριες μπορούν να σιτίζονται καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης  του ΑΠΘ, προσκομίζοντας βεβαίωση συμμετοχής στην πρακτική άσκηση 2020 και την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, ως εξής:

Πρωινό: 07:30 π.μ. - 08:00 π.μ.

Μεσημεριανό: 13:30 - 14:15

Βραδινό: 19:45 - 20:30

Όποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί να κάνει χρήση της παραπάνω δυνατότητας θα πρέπει να ενημερώσει με ηλεκτρονικό μήνυμα από τον ιδρυματικό του/της λογαριασμό τη Γραμματεία του Τμήματος (e-mail: emitsopo@for.auth.gr), ώστε να του/της αποσταλεί ηλεκτρονικά η σχετική βεβαίωση.

 

  1. Σχετικά με τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης (τόπος, ώρες, τρόπος διδασκαλίας/εξέτασης κλπ), θα ενημερωθείτε από τους διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων.

 

 

 

                Θεσσαλονίκη, 1-7-2020

                Από τη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος