Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας χειμερινού εξαμήνου 2017/18

Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας χειμερινού εξαμήνου 2017/18

08/01/2018

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017/2018

 

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΤΡΙΤΗ 23-1-2018

 

Γ΄, Β΄, Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΑ: 8.00-9.00 ώρα, Αμφ. Β΄ σχολής Γεωπονίας.

Α΄, Δ΄, Στ΄ΕΞΑΜΗΝΑ: 9.00-10.00 ώρα, Αμφ. Β΄ σχολής Γεωπονίας.

 

·      Η εξεταστέα ύλη διατίθεται στην ιστοσελίδα http://users.auth.gr/agndaffa

·      Το βιβλιάριο σπουδών είναι απαραίτητο.

·      Για πληροφ.:  τηλ. 2310-997391 

                      Email: agndaffa@lance.auth.gr 

Η Διδάσκουσα

Dr. phil. Αγνή Δάφφα Μ.Α.

 

Θεσσαλονίκη, 8-1-2018