Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών-τριών Α.Π.Θ. Φεβρουαρίου 2018

Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών-τριών Α.Π.Θ. Φεβρουαρίου 2018

10/01/2018

Οι εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2018 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών/ητριών όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα