Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου Αγγλικά ΙΙΙ

Τμ. Δασολογίας

Αγγλικά ΙΙΙ (επι πτυχίω)

Εξετάσεις Ιουνίου 2020

Οι εξετάσεις του μαθήματος Αγγλικά ΙΙΙ για τους επι πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες θα διεξαχθούν προφορικά μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom του ΑΠΘ ανά γκρουπ τεσσάρων ατόμων την

Πέμπτη, 25 Ιουνίου και ώρα έναρξης 17.00

στον σύνδεσμο https://authgr.zoom.us/j/91131547487?pwd=eENrUE40Zjc0MlZnVkU3ZUpZODJjdz09

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση κάμερας και μικροφώνου. Επίσης, απαραίτητη είναι η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας καθώς και η χρήση ιδρυματικού λογαριασμού για τη συμμετοχή στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης.

Για περισσότερες πληροφορίες: sultmag@lance.auth.gr

Η Διδάσκουσα

Τάνια Μαγκλαβέρα