Εξετάσεις του μαθήματος "Δασική Αναψυχή"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος «Δασική Αναψυχή» θα διεξαχθεί με βάση το Πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου την Παρασκευή 18/9/2020 και ώρα 15.15-17.15 μ.μ.  με το λογισμικό SKYPE FOR BUSINESS  στο link:
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/elskoufa/TTD62MFB

Για την εξεταστική διαδικασία ισχύουν οι οδηγίες που έχουν αποσταλεί μέσω sis.

Από το Σπουδαστήριο

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19