ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ"

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ"

12/01/2018

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ"

(9o Εξάμηνο)

 

Οι εξετάσεις εργαστήριου του μαθήματος Δασικές Πυρκαγιές (9ο εξάμηνο) θα γινουν την ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, στο μεγάλο αμφιθέατρο (Α) των εγκαταστάσεων του τμήματος στο «Φοίνικα» ως εξής, σύμφωνα με την αλφαβητική κατάταξη των επιθέτων:

9:00  Α έως και Νταβρανίκας

9:30   Νταβρανίκας  - Ω

Εκ του Εργαστηρίου Υλωρικής