ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 του μαθήματος Δασική Οικονομική Ι θα γίνουν με χρήση της εφαρμογής skype for business την Παρασκευή 18/9 και ώρες 11:15-13:15 στον παρακάτω σύνδεσμο.

Από το Εργαστήριο

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/mtrigkas/HPDSBNRY

 

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 του μαθήματος Οικονομική των Δασικών Βιομηχανιών θα γίνουν με χρήση της εφαρμογής skype for business την Τετάρτη 16/9 και ώρες 15:15-16:15 στον παρακάτω σύνδεσμο.

Από το Εργαστήριο

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/mtrigkas/JDMB78IK

 

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 του μαθήματος Δασική Οικονομική ΙΙ θα γίνουν με χρήση της εφαρμογής skype for business τη Δευτέρα 21/9 και ώρες 15:30-17:30 στον παρακάτω σύνδεσμο.

Από το Εργαστήριο

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/mtrigkas/KVXQSGSF

 

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 του μαθήματος Οικονομική των Φυσικών Πόρων θα γίνουν με χρήση της εφαρμογής skype for business την Πέμπτη 17/9 και ώρες 11:15-12:15 στον παρακάτω σύνδεσμο.

Από το Εργαστήριο

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/mtrigkas/O1F69705

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19