Εξέταση του μαθήματος Αγγλικά Ι

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Εξεταστική περίοδος ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 

Αγγλικά Ι

 

Για την εξέταση του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΑ Ι  στην οποία δικαιούνται να προσέλθουν μόνο οι φοιτητές στο πτυχίο η εξεταστέα ύλη είναι:

Κεφάλαια 1-9 από το βιβλίο Special English for Forestry

 

Η εξέταση θα είναι προφορική εξ’ αποστάσεως και οι φοιτητές είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα Δρ Βασιλεία Καζαμία vkazamia@lance.auth.gr το συντομότερο δυνατό για να οριστικοποιηθεί η εξέταση τους.

 

 

Δρ Βασιλεία Καζαμία