Εργαστήριο του μαθήματος ΥΛΩΡΙΚΗ Ι - ‘ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ’ (5ο εξάμηνο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  - ΥΛΩΡΙΚΗ Ι (ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)

5Ο εξάμηνο

Το εργαστήριο του μαθήματος ΥΛΩΡΙΚΗ Ι - ‘ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ’ (5Ο εξάμηνο) θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ , 20 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, στις 11:00, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο (Α) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο «Φοίνικα».

 

 

Εκ του Εργαστηρίου Υλωρικής