Ημέρες Καριέρας Α.Π.Θ

Σας προωθούμε  ανακοίνωση για τις Ημέρες Καριέρας Α.Π.Θ. που θα γίνουν στις 21-23 Μαΐου 2018, καθώς και τις εκδηλώσεις Προετοιμασίας για τις Ημέρες Καριέρας που θα γίνουν στις 13 και 20 Μαρτίου 2018.
Και οι δύο ανακοινώσεις βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=794