Εκπαιδευτικές αργίες (15-20 Φεβρουαρίου)

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη της Τυροφάγου (15Φεβουαρίου) μέχρι και την επομένη της Καθαράς Δευτέρας (20 Φεβρουαρίου) δεν πραγματοποιούνται μαθήματα
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος λειτουργούν κανονικά.

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19