Μαθήματα Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Παρακαλώ να ενημερώσετε τους φοιτητές του Τμήματός σας σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο της Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΑΠΘ, βάσει του συνημμένου εγγράφου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Δείτε εδώ το έγγραφο
Με φιλικούς χαιρετισμούς Σοφία Τσώχου -- Σοφία Τσώχου 
Προϊσταμένη του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τηλ: 2310995241 Φαξ: 2310995237
E-Mail: info@del.auth.gr Βιβλιοθήκη